vrijdag 26 februari 2010

Start podium bouw en oefenen met technische camera.....

donderdag 18 februari 2010(fragment van ongeveer 7 minuten)

De confrontatie met jezelf; met het louter ' er zijn'.

Levinas:
Ervaring van het absurde is eigenlijk ervaring van het bestaan zelf: het feit dat we bestaan. In ons normale doen en laten zijn we die ervaring vergeten. We houden ons dan niet bezig met het bestaan zelf maar met allerlei concrete verschijningsvormen van de werkelijkheid. We letten niet op het dat van ons bestaan, maar op het wat: op de concrete inhoud van ons leven. Het is precies op de momenten dat het leven zijn inhoud verliest we geconfronteerd worden met het naakte dat van ons bestaan: Il y a. Deze ervaring is angstaanjagend omdat de mens er machteloos tegen over staat. De mens beslist immers niet over het bestaan. De ervaring van het absurde is niets anders dan de ervaring van de machteloosheid van het bestaan zelf.
Letterlijke verbeelding van het steeds stuiten tegen jezelf.
(fragment van ongeveer 7 minuten)
woensdag 17 februari 2010

zondag 14 februari 2010Carnaval

zondag 7 februari 2010


Opdracht: performance.
Ik kies niet voor aangekondigde optredens, maar korte acties in het openbaar.
(een eerste poging)

Volgers