donderdag 26 augustus 2010

woensdag 25 augustus 2010

Uit: De macht van de afwezigheid van Paul Valery

" Een kunstwerk is nooit onherroepelijk af, want degene die het gemaakt heeft is zelf nooit af en het zijn nu net zijn toegenomen macht en lenigheid, die hem in staat stellen het werk te verbeteren, en zo voort. Hij ontleent aan het kunstwerk het vermogen om het uit te wissen en opnieuw te maken. Zo dient een vrije kunstenaar er tenminste over te denken. En tenslotte vind hij alleen die werken bevredigend die hem iets nieuws hebben bijgebracht".

zondag 8 augustus 2010

vrijdag 6 augustus 2010
Een collega vertelde me over Sleevefaces....erg leuk en lollig, dat wilde ik natuurlijk zelf ook even uitproberen. En mijn ouders werken gelukkig altijd mee!

woensdag 4 augustus 2010

dinsdag 3 augustus 2010

zondag 1 augustus 2010

Volgers