dinsdag 23 november 2010

'Wat Proust wil begrijpen of zelfs grijpen, is de wereld die hem omgeeft; wat hij wil leren kennen zijn de personen, plaatsen en voorwerpen die zijn belangstelling wekken, en die hij aan een diepgaand onderzoek wil onderwerpen. Maar wat hem frustreert is dat de betekenis van personen of voorwerpen hem ontsnapt, precies op het moment dat hij er greep op denkt te krijgen. Blijkbaar hebben personen en dingen een betekeniskern, een essentie die zich lijkt te verwijderen of verplaatsen als hij ze probeert eigen te maken. (...) Proust wil de wereld begrijpen in de meest concrete betekenis van ‘grijpen’,’pakken’, ‘in bezit nemen’. (...) Zich bewust worden van iets is voor Proust een jacht waarin hij het mentale beeld gebruikt als een net waarin hij persoon of ding kan vangen en vervolgens opsluiten'. (Maarten van Buuren)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Volgers